Prøv AMU-portalen gratis og uforpliktende i 30 dager

Er dere à jour med opplæring for AMU-medlemmene?

Medlemmer i arbeidsmiljøutvalget er pålagt å gjennomføre opplæring, tilsvarende kravene for verneombud.

Som bruker av AMU-portalen får dere tilgang til "AMU-kurset", et nettkurs spesielt tilpasset utvalget, til kr 750,- per bruker.

Arbeidsmiljøutvalget har vanligvis ikke en rolle i konkrete varslingssaker. AMU har likevel en viktig rolle i å utforme, implementere og evaluere virksomhetens arbeid med varsling og varslingsrutiner. AMU bør være orientert om antall varslingssaker, hvilke kritikkverdige forhold disse sakene gjelder og hvordan sakene blir håndtert og løst.

Å investere i HMS kan vise seg å være svært lønnsomt. Men hvor lønnsomt?

I AMU-portalen finner du kalkulatorer som gir beslutningssøtte for utvalget. Benytt kalkulatorene på siden for å regne på:

Side 1 av 2

Full oversikt for alle

Alle medlemmer i et AMU må ha tilgang til saker, rapporter og referater. Med AMU-portalen får dere en plattform der all dokumentasjon er samlet og der utvalgsmedlemmene enkelt logger seg inn og ser relevant informasjon.

AMU-portalen gir dere også oversikt over som til enhver tid er medlem, hvem som er varamedlemmer, hvem som har gjennomført AMU-kurs mm.

Om dere har bedriftshelsetjeneste eller underutvalg som skal ha tilgang, kan dette også registreres.

AMU-portalen gir dere oversikt og bidrar til at utvalget fungerer i henhold til lov og forskrift.

 

 

 

 

 

 

 

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90