AMU-portalen inneholder informasjon om hvordan arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal drives på en god måte.
Gjennom portalen administreres også AMU-forum, en medlemsbasert tjeneste som gir virksomhetens arbeidsmiljøutvalg en rekke verktøy og tjenester.
Vi gir dere mulighet til å prøve AMU-forum gratis og uforpliktende i 30 dager.

NY IA-avtale - AMU må på banen!

Den nye IA-avtalen legger stor vekt på det forebyggende. I dette arbeidet har virksomhetens arbeidsmiljøutvalg en helt sentral rolle.

IA-avtalen trådte i kraft 1. januar 2019. Avtalen gjelder nå for alle arbeidsplasser. 

 

Her er utrag fra avtalen:

"IA-avtalen setter arbeidsplassen i sentrum. Avtalens innsatsområder, organisering og virkemidler skal støtte arbeidet som ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte gjør i den enkelte virksomhet."

"Organisering av IA-avtalen. IA-avtalen skal omfatte hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Både ledelse, tillitsvalgte og verneombud har viktige roller i dette arbeidet."

"Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene vil bidra til bedre og kunnskapsbasert opplæring i arbeidsmiljøarbeid. Kunnskap og kompetanse blant ledere, tillitsvalgte og verneombud er helt avgjørende for å oppnå resultater på arbeidsplassene."

HMS Norge er glad for at det i stor grad fokuseres på forebygging, og med vernetjenesten som en viktig ressurs.

Registrer arbeidsmiljøutvalget på AMU-forum

Alle medlemmer i et AMU må ha tilgang til saker, rapporter og referater. Ved å registrere dere i AMU-forum får dere en digital plattform der all dokumentasjon er samlet og der utvalgsmedlemmene enkelt logger seg inn og ser relevant informasjon.

AMU-forum gir dere også oversikt over medlemmer og den enkeltes rolle. Bedriftshelsetjeneste eller andre som skal følge med på utvalgets arbeid kan også gis tilgang.

AMU-portalen gir dere oversikt og bidrar til at utvalget fungerer i henhold til lov og forskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90