AMU-portalen inneholder informasjon om hvordan arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal drives på en god måte.
Gjennom portalen administreres også AMU-forum, en medlemsbasert tjeneste som gir virksomhetens arbeidsmiljøutvalg en rekke verktøy og tjenester.
Vi gir dere mulighet til å prøve AMU-forum gratis og uforpliktende i 30 dager.

AMU-kurset, opplæring for medlemmer av arbeidsmiljøutvalget

Er dere à jour med opplæring for AMU-medlemmene?

Medlemmer i arbeidsmiljøutvalget er pålagt å gjennomføre opplæring, tilsvarende kravene for verneombud.

 

 

AdobeStock 101558775web

AMU-kurset - vårt nettbaserte grunnopplæringskurs for medlemmer i arbeidsmiljøutgavet -  gir kunnskap om utvalgets mandat og rolle, hvordan man driver sakene frem, hvordan man gjennomfører gode møter etc. I tillegg lærer du om de ulike arbeidsmiljøutfordringer, risiko og HMS-systemet.

Kurset gir kunnskap om:

• arbeidsmiljøutvalgets oppgaver, mandat og spesielle rolle i HMS-arbeidet

• hvordan man driver sakene frem

• hvordan man gjennomfører gode møter

• innføring i ulike arbeidsmiljøutfordringer

• risikokartlegging og bruk av HMS-systemet

Kurset er pedagogisk og levende bygget opp med oppgaver og tester, samt videoer og samtale med Arne Bernhardsen, forfatter av boken «Arbeidsmiljøutvalget». 

 

Pris, AMU-kurs

Dersom virksomhetens arbeidsmiljøutvalg er registrert som bruker i AMU-forum, får dere kurset med som en del av brukerlisensen.
Registrering skjer direkte etter at man har logget seg inn og man får umiddelbar tilgang til kurset.

Om virksomheten ikke er bruker av AMU-forum, er kurslisens kr. 2500,- eks. mva.
Kurset bestilles i så fall på HMS Norges nettsider. Registerer deg på kurs her

Registrer arbeidsmiljøutvalget på AMU-forum

Alle medlemmer i et AMU må ha tilgang til saker, rapporter og referater. Ved å registrere dere i AMU-forum får dere en digital plattform der all dokumentasjon er samlet og der utvalgsmedlemmene enkelt logger seg inn og ser relevant informasjon.

AMU-forum gir dere også oversikt over medlemmer og den enkeltes rolle. Bedriftshelsetjeneste eller andre som skal følge med på utvalgets arbeid kan også gis tilgang.

AMU-portalen gir dere oversikt og bidrar til at utvalget fungerer i henhold til lov og forskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90