AMU-portalen inneholder informasjon om hvordan arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal drives på en god måte.
Gjennom portalen administreres også AMU-forum, en medlemsbasert tjeneste som gir virksomhetens arbeidsmiljøutvalg en rekke verktøy og tjenester.
Vi gir dere mulighet til å prøve AMU-forum gratis og uforpliktende i 30 dager.

Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport

Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi en rapport om sitt arbeid til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport skal også kunne forevises dersom Arbeidstilsynet ber om det.
AMU står fritt i utformingen av rapporten. Her er noen tips til struktur og de aller viktigste hovedpunktene:

shutterstock 316525475 web

Fakta om utvalget

Antall møter, antall stemmeberettigede medlemmer med navn, om bedriftshelsetjenesten er medlem, hvilken part som har hatt formannsvervet det siste året.
Antall verneombud og verneområder, navn på hovedverneombudet
Antall under-AMU og deres ansvar, om man har det

Hovedpunktene i utvalgets arbeid

Hvilke oppgaver AMU har hatt, og hvordan de har bidratt i HMS-arbeidet
De viktigste sakene og temaene som er blitt behandlet
Viktige vedtak
Utvikling vedr. sykefravær, ulykker og skader, og resultater oppnådd av tiltak

Fremtid

Satsingsområder
Årshjul

Alle er opptatt av et trygt og sikkert arbeidsmiljø. AMUs årsrapport kan være spennende lesning, dersom AMU jobber med de viktige sakene på en god måte.

Lykke til!

Registrer arbeidsmiljøutvalget på AMU-forum

Alle medlemmer i et AMU må ha tilgang til saker, rapporter og referater. Ved å registrere dere i AMU-forum får dere en digital plattform der all dokumentasjon er samlet og der utvalgsmedlemmene enkelt logger seg inn og ser relevant informasjon.

AMU-forum gir dere også oversikt over medlemmer og den enkeltes rolle. Bedriftshelsetjeneste eller andre som skal følge med på utvalgets arbeid kan også gis tilgang.

AMU-portalen gir dere oversikt og bidrar til at utvalget fungerer i henhold til lov og forskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90