AMU-portalen inneholder informasjon om hvordan arbeidsmiljøutvalget drives på en god måte.
Registrerer dere på AMU-portalen og få tilgang til kurs, fagstoff, medlemsarkiv, HMS-økonomiske kalkulatorer mm.
Vi gir dere mulighet til å prøve portalen gratis og uforpliktende i 30 dager.

Korona – Hva gjør AMU?

Arbeidsmiljøutvalget må på banen i forhold til å risikovurdere og å håndtere korona-utfordringene. Her er noen tips:

 

Ta et virtuelt eller telefonisk AMU-møte så snart som mulig

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.  (AML § 7.2). Det er naturlig at AMU tar et virtuelt eller telefonisk møte så snart som råd er, selv om det er lenge til neste ordinære møte.

Arbeidsmiljøutvalget kan vedta at arbeidsgiveren skal gjennomføre konkrete tiltak til utbedring av arbeidsmiljøet, Utvalget skal sette en tidsfrist for gjennomføringen av vedtaket. Hvis arbeidsgiveren ikke finner å kunne gjennomføre utvalgets vedtak, skal spørsmålet uten ugrunnet opphold forelegges for Arbeidstilsynet til avgjørelse. (AML § 7.2)

 

Utarbeidelse av rutiner og informasjon til de ansatte

AMU må sikre at virksomheten har, eller utvikler rutiner for forsvarlig atferd på jobben. Videre må det sikres at alle både mottar, leser og forholder seg til rutiner og informasjon som sendes ut. Det er ikke nok med en mail og regne med at alle følger opp.

 

Forebyggende tiltak

En rekke tiltak kan være aktuelle, avhengig av type virksomhet. Noen av de viktigste generelle rådene er for tiden:

  • Ikke ta på hverandre
  • Ikke nyse offentlig, alternativt nyse i et papirlommetørkle man kaster
  • Ikke sitte for tett
  • Begrense reisevirksomhet, særlig til utlandet
  • Vurdere hjemmekontor for de som kan benytte seg av det

Forøvrig er det viktig at arbeidsmiljøutvalget til enhver tid støtter seg til helsemynidghetenes retningslinjer for smittebegresning.

Registrer arbeidsmiljøutvalget i AMU-portalen

Alle medlemmer i et AMU må ha tilgang til saker, rapporter og referater. Ved å registrere dere i AMU-portalen får dere en digital plattform der all dokumentasjon er samlet og der utvalgsmedlemmene enkelt logger seg inn og ser relevant informasjon.

AMU-portalen gir dere også oversikt over medlemmer og den enkeltes rolle. Bedriftshelsetjeneste eller andre som skal følge med på utvalgets arbeid kan også gis tilgang.

AMU-portalen gir dere oversikt og bidrar til at utvalget fungerer i henhold til lov og forskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90