AMU-portalen inneholder informasjon om hvordan arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal drives på en god måte.
Gjennom portalen administreres også AMU-forum, en medlemsbasert tjeneste som gir virksomhetens arbeidsmiljøutvalg en rekke verktøy og tjenester.
Vi gir dere mulighet til å prøve AMU-forum gratis og uforpliktende i 30 dager.

20 % rabatt på AMU-kurset

I forbindelse med Korona-krisen, gir vi 20 % rabatt på nettbasert AMU-kurs. Tilbudet gjelder inntil videre.

Myndighetene oppfordrer oss om å benytte denne vanskelige tiden til å tilegne oss ny kunnskap. 

Virksomhetens arbeidsmiljøutvalg har en særskilt viktig rolle i disse dager og alle medlemmer i arbeidsmiljøutvalget skal som kjent ha gjennomført kurs i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelse.

Gjennom AMU-kurset får man et digital kursopplegg som er målrettet og fleksibelt.

Kurset bestilles fra HMS Norges nettsider

Det er også mulig å få tilgang til kurset gjennom medlemskap i AMU-forum. Medlemskapet gir utvalgets medlemmer gratis tilgang til kurset.
Les mer om AMU-forum her

Registrer arbeidsmiljøutvalget på AMU-forum

Alle medlemmer i et AMU må ha tilgang til saker, rapporter og referater. Ved å registrere dere i AMU-forum får dere en digital plattform der all dokumentasjon er samlet og der utvalgsmedlemmene enkelt logger seg inn og ser relevant informasjon.

AMU-forum gir dere også oversikt over medlemmer og den enkeltes rolle. Bedriftshelsetjeneste eller andre som skal følge med på utvalgets arbeid kan også gis tilgang.

AMU-portalen gir dere oversikt og bidrar til at utvalget fungerer i henhold til lov og forskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90