AMU-portalen inneholder informasjon om hvordan arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal drives på en god måte.
Gjennom portalen administreres også AMU-forum, en medlemsbasert tjeneste som gir virksomhetens arbeidsmiljøutvalg en rekke verktøy og tjenester.
Vi gir dere mulighet til å prøve AMU-forum gratis og uforpliktende i 30 dager.

Bare 40% av AMU-medlemmene har tatt opplæring

HMS Norge utførte i 2019 en undersøkelse om kvalitet og omfang på lovpålagt opplæring av medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget. 

Dette er essensen av resultatene:
Bare 40 % svarer at alle medlemmene har opplæring
Bare 54 % sier at ledelsen og ansattes representanter har fått samme opplæring
56 % bruker ekstern instruktør. 20 % bruker e-læring
67 % sier at opplæringen er relevant for deres bransje

Les hele rapporten her

Vi ønsker å gjøre det enklere for virksomhetene å følge lovens krav til en slik opplæring. Vi har derfor gjort et nettbasert AMU-kurs tilgjengelig for alle virksomheter som knytter seg til AMU-forum.

Registrer arbeidsmiljøutvalget på AMU-forum

Alle medlemmer i et AMU må ha tilgang til saker, rapporter og referater. Ved å registrere dere i AMU-forum får dere en digital plattform der all dokumentasjon er samlet og der utvalgsmedlemmene enkelt logger seg inn og ser relevant informasjon.

AMU-forum gir dere også oversikt over medlemmer og den enkeltes rolle. Bedriftshelsetjeneste eller andre som skal følge med på utvalgets arbeid kan også gis tilgang.

AMU-portalen gir dere oversikt og bidrar til at utvalget fungerer i henhold til lov og forskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90