AMU-portalen inneholder informasjon om hvordan arbeidsmiljøutvalget drives på en god måte.
Registrerer dere på AMU-portalen og få tilgang til kurs, fagstoff, medlemsarkiv, HMS-økonomiske kalkulatorer mm.
Vi gir dere mulighet til å prøve portalen gratis og uforpliktende i 30 dager.


.

Arbeidsmiljøutvalget har vanligvis ikke en rolle i konkrete varslingssaker. AMU har likevel en viktig rolle i å utforme, implementere og evaluere virksomhetens arbeid med varsling og varslingsrutiner. AMU bør være orientert om antall varslingssaker, hvilke kritikkverdige forhold disse sakene gjelder og hvordan sakene blir håndtert og løst.

Å investere i HMS kan vise seg å være svært lønnsomt. Men hvor lønnsomt?  Vi har utviklet kalkulatorer som gir beslutningsstøtte for arbeidsmiljøutvalget. Benytt kalkulatorene på siden for å regne på:

Registrer arbeidsmiljøutvalget i AMU-portalen

Alle medlemmer i et AMU må ha tilgang til saker, rapporter og referater. Ved å registrere dere i AMU-portalen får dere en digital plattform der all dokumentasjon er samlet og der utvalgsmedlemmene enkelt logger seg inn og ser relevant informasjon.

AMU-portalen gir dere også oversikt over medlemmer og den enkeltes rolle. Bedriftshelsetjeneste eller andre som skal følge med på utvalgets arbeid kan også gis tilgang.

AMU-portalen gir dere oversikt og bidrar til at utvalget fungerer i henhold til lov og forskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90