AMU-portalen inneholder informasjon om hvordan arbeidsmiljøutvalget drives på en god måte.
Registrerer dere på AMU-portalen og få tilgang til kurs, fagstoff, medlemsarkiv, HMS-økonomiske kalkulatorer mm.
Vi gir dere mulighet til å prøve portalen gratis og uforpliktende i 30 dager.


.

Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi en rapport om sitt arbeid til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport skal også kunne forevises dersom Arbeidstilsynet ber om det.
AMU står fritt i utformingen av rapporten. Her er noen tips til struktur og de aller viktigste hovedpunktene:

§ 7-2. Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver

(1) Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Registrer arbeidsmiljøutvalget i AMU-portalen

Alle medlemmer i et AMU må ha tilgang til saker, rapporter og referater. Ved å registrere dere i AMU-portalen får dere en digital plattform der all dokumentasjon er samlet og der utvalgsmedlemmene enkelt logger seg inn og ser relevant informasjon.

AMU-portalen gir dere også oversikt over medlemmer og den enkeltes rolle. Bedriftshelsetjeneste eller andre som skal følge med på utvalgets arbeid kan også gis tilgang.

AMU-portalen gir dere oversikt og bidrar til at utvalget fungerer i henhold til lov og forskrift

 

 

 

 

 

 

 

 

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90