Hva er AMU - portalen?

AMU-portalen gir hele arbeidsmiljøutvalget et solid verktøy i arbeidsmiljøarbeidet. AMU-portalen har to hovedformål:

  • Det er et administrivt verktøy som bidrar til struktur og trygghet i arbeidsmiljøarbeidet.
  • Det er et sted der du som bruker får tilgang til ressurser, slik som obligatorisk kurs for AMU-medlemmer og fagstoff.

 

Portalen samler «alt»

AMU-portalen kan bli navet for arbeidsmiljøarbeidet, der du finner det du trenger:
• Protokoller og referater
• Rapporter fra ulike faginstanser og bedriftshelsenesten
• Full oversikt over all relevant info om medlemmer og varamedlemmer
• Tilgang til kurs for utvalgets medlemmer
• Mulighet for opplastning av egne dokumenter, notater, fagstoff etc.
• Maler og verktøy
• Nyttige artikler om drift av AMU og arbeidsmiljørelevant fagstoff
• mm

Adgang for andre
Det er også mulig ikke-medlemmer, slik som bedriftshelsetjeneste verneombud, HR og HMS-ansvarlige å få tilgang til relevant informasjon om utvalgets arbeid.

HMS-økonomi
AMU-portalen gir deg tilgang til kalkulatorer for å regne på sykefravær, kost-nytte ved virksomethens ulike HMS-tiltak og kostnad ved ulykke/skade


AMU-portalen gir dere et godt verktøy for å sikre at virksomheten er «compliant» og for å sikre et effektivt og godt arbeid i arbeidsmiljøutvalget.

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90