Hvorfor AMU-portalen?

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) skal være motoren og kompasset i arbeidsmiljøarbeidet. AMU skal med andre ord være et utvalg med god fremdrift og som jobber mot de mål virksomheten har satt seg for arbeidsmiljø, sykefravær mm.,

Struktur

I mange virksomheter er det desverre sviktende rutiner og kvalitet i AMU-arbeidet. HMS Norge har derfor utviklet AMU-portalen for å dekke behovet for struktur, effektivitet og trygghet.

Dokumentasjon, rapporter

Gjennom AMU-portalen får medlemmer og eksterne (bedriftshelsetjeneste og andre) mulighet til å jobbe tettere og mer effektivt sammen. Portalen gjør det lettere å sikre at virksomheten lever opp til alle lover, forskrifter og krav og et sted der dokumentasjon rapporter mm. samles. Her er alt på ett sted, og med sikker innlogging.

Kurs

Alle medlemmer i AMU er pålagt å gjennomføre en grunnopplæring, på samme måte som verneombud er det. Dette gjelder naturligvis både medlemmer fra arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden. AMU-portalen gir tilgang til et slikt kurs (nettkurs). 

GDPR

De nye GDPR-kravene (personvern) gjelder i stor grad også for AMU. Dette har derfor stått sentralt i utvikling av portalen.

PRØV AMU-PORTALEN GRATIS I 30 DAGER

 

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90