.

Personvern viktig for AMU

GDPR og personvern ble tatt opp på HMS-Tingets fagdag for AMU den 27. mars 2019

I forbindelse med HMS-Tinget 2019, minner Advokatfullmektig Helene Larsen Brustad i Advokatfirma Storeng, Beck og Due om viktigheten av å holde orden på personopplysninger som AMU behandler.

Hun kommer her inn på temaet "Hvordan dele informasjon", og understreker at følgende er viktig:

- Felles plattform optimalt
- Forhindre uoversiktlig spredning av dokumenter
- Begrense bruk av e-post

Hun sier videre at deling via mail kan medføre at dokumentet – gjerne i ulike versjoner - lagres på flere steder. Dette kan innebære at det blir vanskelig å etterleve kravene i GDPR, f.eks. når det kommer til sletterutiner, innsyn, retting m.m.

AMU-portalen bidrar til å sikre orden og ryddighet i arbeidsmiljøutvalgets arbeid og til at virksomheten kan etterleve GDPR-kravene.

 

 

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90