.

AMU-kurset, opplæring for medlemmer av arbeidsmiljøutvalget

Er dere à jour med opplæring for AMU-medlemmene?

Medlemmer i arbeidsmiljøutvalget er pålagt å gjennomføre opplæring, tilsvarende kravene for verneombud.

 

 

AdobeStock 101558775web

AMU-kurset - vårt nettbaserte grunnopplæringskurs for medlemmer i arbeidsmiljøutgavet -  gir kunnskap om utvalgets mandat og rolle, hvordan man driver sakene frem, hvordan man gjennomfører gode møter etc. I tillegg lærer du om de ulike arbeidsmiljøutfordringer, risiko og HMS-systemet.

Kurset gir kunnskap om:

• arbeidsmiljøutvalgets oppgaver, mandat og spesielle rolle i HMS-arbeidet

• hvordan man driver sakene frem

• hvordan man gjennomfører gode møter

• innføring i ulike arbeidsmiljøutfordringer

• risikokartlegging og bruk av HMS-systemet

Kurset er pedagogisk og levende bygget opp med oppgaver og tester, samt videoer og samtale med Arne Bernhardsen, forfatter av boken «Arbeidsmiljøutvalget». 

 

Pris, AMU-kurs

Dersom virksomhetens arbeidsmiljøutvalg er registrert som bruker i AMU-portalen, får dere kurset med som en del av medlemskapet.
Registrering skjer direkte etter at man har logget seg inn og man får umiddelbar tilgang til kurset.

Om virksomheten ikke er bruker av AMU-portalen, er kurslisens kr. 2500,- eks. mva.
Kurset bestilles i så fall på HMS Norges nettsider. Registerer deg på kurs her

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90