.

Hvordan legge til nye brukere i AMU-portalen

Det vil stadig skje endringer i AMUs sammensetting. Hvordan legger man til nye AMU-medlemmer i AMU-portalen?

Registrering av amu-medlemmer gjøres av personen som er gitt admin-rettighet, og gjøres som følger:
Logg inn, Gå til «Medlemsoversikt», Klikk "Ny", Fyll ut skjema. (Feltene Innmeldingsdato, Utmeldingsdato og Eier skal ikke fylles ut)
Klikk Lagre.

Du finner mer informasjon om bruk av AMU-portalen i "Hjelp" (nederste menyvalg når du er logget inn)

 

1

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90