.

Hvordan velger de ansatte sine AMU-representanter?

Hvordan velger virksomhetens ansatte sine representanter til arbeidsmiljøutvalget? Hvem skal være med i valgstyret? Hvem er valgbare? Hvem MÅ være med? 

32 Voting

Det er en del formaliteter som må være på plass når man skal velge inn AMU- representanter. Ryddighet, delaktighet og forutsigbarhet er viktig i AMU-arbeidet, og vi har derfor skrevet en prosedyre som du finner under Fagstoff på medlemssidene.

Har tar vi bl.a. for oss krav til valgstyret, forberedeler til valg, gjennomføring og informasjon. Det er også tatt høyde for at fremgangsmåten vil variere om de ansatte er organisert eller ikke.

Logg deg inn, gå deretter til "Innkalling, Referater og Dokumenter", og velg "Skjema og Maler". Her finner du prosdeyremalen som du kan laste ned og justere til din virksomhets behov.

Ikke medlem? Les mer om AMU-portalen her

 

 

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90