.

Gjenåpning av arbeidsplassen - hva gjør AMU?

Etter hvert som arbeidsplasser og kontorer gjenåpnes, gjelder det å minimere smittespredning.
AMU bør ta en styrende rolle for å bidra til å forebygge smitte, og sikre at reglene blir fulgt.

Covid19 web AdobeStock 332942706
Her er noen råd som er hentet fra Folkehelseinstituttet (FHI) og NHO. Det er kanskje mange små råd, men til sammen kan de utgjøre en stor forskjell. Covid 19 er fortsatt like smittsomt!

Covid 19 - viktige forhold som arbeidsmiljøutvalget bør vurdere

 1. Forsterket renhold. Det bør vurderes å forsterke renholdet, spesielt for kontaktpunkter som berøres hyppig. (Kaffemaskiner, heisknapper med mer). Håndsprit og servietter samt søppelbøtte bør også plasseres på hyppig besøkte steder, som ved inngang og ved kaffemaskin.
 2. Minst 1 meter avstand hele arbeidsdagen.  Avstanden må holdes både i møter, i kantine eller spiseplasser, ved innganger, heiser og lignende der det kan oppstå trengsel. 
 3. Minst 2 meter avstand mellom arbeidsplasser. I tillegg bør det gjøres en vurdering av behov for fysiske skiller. Vurder installasjon av enkle fysiske skiller.
 4. Unngå å dele arbeidsplass og unngå "free seating". Sørg for at alle har fast plass, egen pc med tastatur, datamus mv. Dersom man må dele kontor, bør mulige kontaktflater rengjøres ved ankomst og når man forlater kontoret.
 5. Faste arbeidsplasser. Det bør brukes faste arbeidsplasser så langt det lar seg gjøre. (Fast plass, egen pc med tastatur, datamus mv.)
 6. Trygge møter. Bruk av digitale møter bør vurderes som alternativ til fysiske møter. Hvis fysiske møter er helt nødvendig, legg til rette for å opprettholde god avstand: Store rom, kort tid og færrest mulig deltakere. Registrer oversikt over hvem som er på møtet, i tilfelle behov for smittesporing.
 7. Bruk hjemmekontor til å redusere trengsel.
 8. God ventilasjon. Sørg for at arbeidsplassen blir forsynt med frisk luft og har god luftfuktighet.
 9. Trygg lunsj. Intensiver renholdet i kantine eller felles kjøkken, unngå buffet og unngå trengsel. Vurder matpakke. Sørg for tilstrekkelig avstand mellom sitteplassene i kantinen.
 10. Tenk bevegelsesmønstre og arbeidsrutiner. Er det områder hvor det kan danne seg kø eller bli trengsel? Se på hvordan dere kan unngå det. Unngå heis hvis trapp er mulig.
 11. Lag en plan for gradvis gjenåpning.  LO, NHO og Arbeidstilsynet anbefaler i sin veileder å lage en plan for en gradvis opptrapping av oppmøte, eventuelt en form for rullering av de ansatte, for å ivareta hensyn til helse og sikkerhet.
 12. Legg til rette for individuell transport til jobb. For å unngå smitterisiko ved offentlig transport kan virksomheten bistå med garasje eller parkeringsplass, sikker oppbevaring av sykler og oppfordre til å gå til jobb dersom det er en mulighet.
 13. Ansatte med selv milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, skal unngå å møte på jobb, men eventuelt arbeide hjemmefra til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 14. Ansatte som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge,

Vil du lese mer:
https://arbinn.nho.no/korona-aktuelt-innhold/artikler/veileder-gjennapning-retur-til-kontoret/

https://arbinn.nho.no/globalassets/blokkarkiv/korona/gjenapning-av-kontor-felles-lo-og-nho-05.06.2020.pdf

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/hjemmekontor-og-arbeidsplasser-covid-19/smitteforebyggende-tiltak-pa-arbeidsplasser

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90