Hvorfor AMU?

Samarbeidsorgan

AMU er et samarbeidsorgan, og kan være kjernen i arbeidsmiljøarbeidet. Her kan ledelsen og ansatte møtes på like fot, for å drøfte fritt hvordan man kan sikre langtidsfriske og langtidsproduktive medarbeidere. Hver deltaker har én stemme. Ingen har streikerett, bare stemmerett. I AMU er man noe i kraft av sin kompetanse og innsikt. Derfor er AMU et viktig forum for gode faglige diskusjoner og anbefalinger. AMU fungerer ganske godt de fleste steder. Allikevel er AMU noen steder mer et pliktløp der deltakerne ønsker at møtene skal være kortest mulig. Man orienterer og tar saker “til etterretning”. Beslutningene taes jo allikevel “i linjen”? I så fall går man glipp av en god mulighet.

Kompass

AMU skal ikke gjøre jobben, og har ikke operativt ansvar. Vi kan si at AMU er kompasset i arbeidsmiljøarbeidet De skal peke på utfordringer og muligheter og angi en retning, en vei å gå, som ledelsen tar videre på best mulig måte.

Ikke godt nok kjent

En undersøkelse HMS Norge gjorde viste at skremmende mange ikke visste hva AMU er, og hva de gjør. AMU har en viktig rolle i å informere om hva de arbeider med. Da kan de best bidra til en bedre kultur og bli en enda mer helsefremmende arbeidsplass.

Lønnsomt

En rekke studier viser at HMS og arbeidsmiljøarbeid er svært lønnsomt. Europeiske studier viser at lønnsomheten for tiltak som reduserer sykefravær eller skader i gjennomsnitt er på 120 %. Det er få investeringer som er så lønnsomme. Grunnlaget for gode HMS-tiltak og anbefalinger kan legges i AMU.

Hvordan er det hos dere?

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90