Hvorfor AMU?

Likeverdig møteplass
AMU er ikke bare en juridisk plikt, det er også en utmerket mulighet til å styre og koordinere arbeidet med å utvikle og bevare et godt og trygt arbeidsmiljø. I AMU møtes ledelsen og ansatte på like fot, og kan drøfte fritt hvordan man kan sikre langtidsfriske og langtidsproduktive medarbeidere.

Lønnsomt
En rekke studier viser at HMS og arbeidsmiljøarbeid er svært lønnsomt. Europeiske studer viser at lønnsomheten for tiltak som reduserer sykefravær eller skader i gjennomsnitt er på 120 %. Det er få investeringer som er så lønnsomme.

AMU er derfor den beste arenaen for å diskutere og anbefale gode tiltak.

AMU-portalen

logo mymembersoftware

 

KONTAKT

info@amuportalen.no

(+ 47) 22 47 09 90